Blijf up to date arrow_drop_up
Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

anders aangegeven:

1.1 Account: een account aangemaakt door de Klant via de FLASKE website.

1.2 Bestelling: een bestelling geplaatst door de Klant via de Webshop van één of meerdere FLASKE's. Zakelijke Klanten kunnen ook een bestelling plaatsen via de -mail of telefoon.

1.3 FLASKE: de BV “FLASKE” gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76842185.

1.4 FLASKE: het product dat FLASKE via de Webshop verkoopt.

1.5 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met FLASKE.

1.6 Overeenkomst: de koopovereenkomst die de Klant met FLASKE sluit voor de aankoop van één of meerdere FLASKE's.

1.7 Partijen: FLASKE en de Klant gezamenlijk.

1.8 Retourbeleid: het beleid dat FLASKE hanteert met betrekking tot het retourneren van de FLASKE.

1.9 Webshop: de online winkel op de website van FLASKE (URL: https://flaskebottle.com/)

1.10 Website: de website van FLASKE (URL: https://flaskebottle.com)

1.11 Zakelijke Klant(en): De Klant die een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de Klant die een rechtspersoon is.

 

ARTIKEL 2: Overeenkomst & toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

2.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer FLASKE de door de Klant geplaatste Bestelling heeft bevestigd via een e-mail aan het door de Klant opgegeven e-mailadres.

2.2 Tijdens het bestelproces op de Webshop zijn deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld en geaccepteerd door op een vakje te klikken. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden door Partijen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een Zakelijke Klant telefonisch of per e-mail een bestelling heeft geplaatst bij FLASKE, worden deze algemene voorwaarden per e-mail aan de Klant gecommuniceerd.

2.4 FLASKE is niet gebonden aan een Overeenkomst die tot stand is gekomen op grond van een kennelijke fout en/of fout van FLASKE, zoals een ongewoon lage prijsice.

 

ARTIKEL 3: Bestelproces & Account

 

3.1 Om één of meerdere FLASKE's te bestellen, dient de Klant de persoonsgegevens van FLASKE ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze gegevens moeten altijd actueel en correct zijn, anders kan FLASKE de Overeenkomst mogelijk niet uitvoeren.

3.2 De Klant heeft de keuzeice tijdens het bestelproces een Account bij FLASKE aan te maken. Een account heeft een wachtwoord. FLASKE verzoekt de Klant om een ​​sterk wachtwoord aan te maken en het wachtwoord niet met derden te delen. Als de Klant vermoedt dat het Account is geschonden, moet hij FLASKE onmiddellijk op de hoogte stellen via het e-mailadres: info@flaskebottle.com.

3.3 Door het aangaan van de Overeenkomst met FLASKE geeft de Klant FLASKE toestemming om de persoonsgegevens van de Klant te verwerken voor de uitvoering van de Overeenkomst. De door de Klant verstrekte gegevens zullen door FLASKE uitsluitend worden gebruikt op de wijze zoals aangegeven in de Privacyverklaring FLASKE, die op de Website te raadplegen is.

 

ARTIKEL 4: Price & betaling

 

4.1 De prijsices vermeld in de Webshop zijn inclusief BTW, de verzendkosten binnen Nederland zijn voor FLASKE. Bij verzending naar een adres buiten Nederland gelden verzendkosten welke voor rekening van de Klant zijn. De verzendkosten zijn afhankelijk van het opgegeven afleveradres en kunnen apart in rekening worden gebracht.

4.2 De betaling van de Klant aan FLASKE geschiedt via IDeal, Creditcard of Paypal.

 

ARTIKEL 5: Afhandeling bestelling & levering

 

5.1 De door de Klant geplaatste Bestelling wordt afgeleverd op het door de Klant opgegeven besteladres. FLASKE spant zich in om een ​​geplaatste Bestelling zo snel mogelijk bij de Klant te bezorgen, maar aangezien FLASKE voor de levering afhankelijk is van een derde partij, kan FLASKE niet garanderen dat een Bestelling binnen de opgegeven leveringstermijn wordt afgeleverd.

5.2 Wanneer de Klant een Bestelling buiten de Schengenlanden laat leveren, is het mogelijk dat er extra belastingen, zoals invoerbelasting, in rekening worden gebracht. Dergelijke kosten zijn voor rekening van de Klant en de Klant is ervoor verantwoordelijk zichzelf op de hoogte te stellen van dergelijke extra kosten alvorens een Bestelling te plaatsen.

5.3 De eigendom van de bestelde FLASKE gaat over van FLASKE naar de Klant op het moment dat de volledige betaling is bijgeschreven op het FLASKE rekeningnummer.

 

ARTIKEL 6: Retourbeleid & herroepingsrecht

 

6.1 Indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is hij gerechtigd de Overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de Bestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hiervoor dient de Klant gebruik te maken van het formulier voor ontbinding/herroeping meegestuurd met de orderbevestiging van FLASKE. Indien de Klant een nieuw retourformulier aanvraagt ​​via info@flaskebottle.com.

6.2 Wanneer de Klant gebruik maakt van het recht opgenomen in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden, is hij verplicht de te retourneren producten binnen 30 dagen na de retourinstructie van FLASKE te retourneren naar het door FLASKE opgegeven retouradres. De directe kosten van de retourzending zijn voor rekening van de Klant.

6.3 FLASKE zal alleen de aankoopprijs terugbetalenice na ontvangst van de retourzending. De aankoopprijsice zal worden teruggestort op het rekeningnummer dat is gebruikt om de Bestelling te doen.

6.4 FLASKE is niet verplicht over te gaan tot terugbetaling van de aankoopprijsice in het geval dat het product beschadigd is door toedoen van de Klant.

 

ARTIKEL 7: Privacybeleid

 

7.1 FLASKE respecteert de privacy van haar klanten en streeft ernaar de (persoons)gegevens van de Klant correct en veilig te verwerken. Zie de FLASKE privacyverklaring voor een overzicht van het gehele beleid.

 

ARTIKEL 8: Klachten

 

8.1 FLASKE wil haar service verbeterenice zoveel mogelijk en ontvangt graag feedback van haar klanten. Indien u een vraag, opmerking of klacht heeft over de uitvoering van de Overeenkomst door FLASKE, stuur dan een e-mail naar: info@flaskebottle.com. FLASKE zal uw bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 

ARTIKEL 9: Slotbepalingen

 

9.1 Indien één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet geldig blijken te zijn, blijft deze Overeenkomst voor het overige van kracht. Partijen zullen over de niet rechtsgeldige bepaling(en) in overleg treden teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de (te)vervangen bepaling.

9.2 Geschillen tussen Partijen, ook die welke door één van de Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk worden opgelost door middel van goed overleg.

9.3 Indien Partijen niet langs minnelijke weg tot een oplossing kunnen komen, wordt de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, aangewezen om eventuele geschillen te beslechten.

9.4 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG 11 april 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Stop met plastic

Als je een herbruikbare waterfles vult, hoef je geen plastic flesje te kopen. Scheelt afval én geld.

Creëer bewustzijn

Met een duurzaam relatiegeschenk zet je mensen aan het denken. Zo kan het niet langer.

Red de oceanen

Geef je relaties een makkelijke manier om de oceaan te beschermen. Alle beetjes helpen.